Λύτρον λύπης
Αλέξανδρος Κοσματόπουλος Λύτρον λύπης Ο Απόστολος Παύλος και οι Επιστολές του €19.00 €17.10 Θεολογία - Εκκλησιαστική Ζωή

Αγορά

Για τον άνθρωπο που ζει εν Χριστώ και για τον Χριστό, ζωή και θάνατος αποτελούν μια ενιαία έκφραση. Ο Παύλος παραμένει ακλόνητος σε οποιαδήποτε δοκιμασία δεν τον αγγίζει καμία προσβολή. Αυτή την αίσθηση ζωής προσπαθεί να μεταδώσει. Ο Χριστός είναι ένα πρότυπο υπεράνω παντός ανταγωνισμού και πάσης αντιζηλίας, διότι υπέστη τον πλέον ατιμωτικό θάνατο. Δεν αποτελεί ένα πρότυπο που κάποια στιγμή καθίσταται εμπόδιο γι’αυτούς που τον ακολουθούν, και πρέπει να το παρακάμψουν προκειμένου να αναδειχτούν οι ίδιοι και να ολοκληρωθούν ως ατομικότητες. Η ολοκλήρωση εν Χριστώ υπερέχει πάσης ψυχολογικής αντιλήψεως, είναι στην κυριολεξία απρόσιτη σε όλες τις ψυχολογικές κατηγορίες. Διότι η ολοκλήρωση αυτή περιλαμβάνει τον θάνατο, τον οποίο και δεν τον λογαριάζει, γιατί έχει αποκτήσει γεύση της αιώνιας ζωής.

Δείγμα Περιεχόμενα

Ἡ κατανόηση τοῦ Παύλου δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς θέμα μιᾶς «συλλογιστικῆς». Δέν εἶναι νά διαμορφώσουμε μία γνώμη γιά τόν Παῦλο ἤ νά ἐγκωμιάσουμε τό ἔργο του. Ἡ καθημερινότητα τοῦ βίου μᾶς ξεστρατίζει, καί οἱ ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ὁποία περιφρονεῖ τήν πνευματικότητα πού ἐμπεριέχει ἡ μαθητεία στούς μεστούς νοημάτων λόγους του, μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τό ἔργο του, ὅπως κι ἀπό τόν ἴδιο. Χρειάζεται νά βγοῦμε ἀπό τίς ἐπιταγές τῆς ἐποχῆς μας καί νά δοῦμε τόν Παῦλο μέ τά μάτια μιᾶς γνώσης πού εἶναι πάντα παροῦσα κι ὡστόσο μᾶς διαφεύγει. Θά πρέπει νά ἀφουγκραστοῦμε αὐτά πού λέγει καί πασχίζει νά ἐφαρμόσει, αὐτά πού καλεῖ νά πράξουν οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί του. Δέν μπορεῖ νά προσεγγιστεῖ ὁ Παῦλος, ἄν δέν ὑπάρξει μία ἐσωτερική σιωπή ἐκ μέρους μας, χωρίς νά παρεμβληθεῖ ἄκαιρα ὁ νοῦς, ὥστε νά ἀκουστεῖ εὐκρινέστερα ἡ φωνή του. Νά σιωπήσουν μέσα μας ὅλες ἐκεῖνες οἱ φωνές πού μᾶς ὠθοῦν πρός ἄλλες κατευθύνσεις, στήν προσπάθειά μας νά δώσουμε ἐξηγήσεις ἤ νά ταξινομήσουμε τά λεγόμενά του προτοῦ κατασταλάξουν μέσα μας.

ISBN: 978-960-9465-52-6 Σελίδες: 376 Έτος: 2020 Εκτύπωση: μονόχρωμη Εξώφυλλο: μαλακό Διαστάσεις: 14x21 εκ. Κωδικός Ευδόξου: